Container for småelektronikk og farlig i uke 38

I uke 38 vil det stå avfallscontainere for farlig avfall og småelektronikk foran inngangspartiet som borettslaget kan benytte seg av.

For kode til lås kontakt styret på styret@ck30.com eller ring Torben 412 08 863

  • Alt avfall må leveres i tett emballasje eller beholdere
  • Det må være tydelig hva beholdere inneholder, enten ved at avfallet leveres i originalemballasjen eller ved at det er tydelig skrevet på
  • Beholderen skal være låst, og dere kan ikke sette avfall utenfor beholderen