Felleskostnadene økes fra og med 01.09.2022

Styret vedtok på styremøte 07.07.2022 å øke felleskostnadene for å dekke økte kostnader borettslaget har til strøm og fjernvarme.

Bakgrunnen for endringen er kraftig økning i prisene på fjernvarme og strøm.

Styret har derfor funnet det nødvendig å øke felleskostnadene. Økningen fordeles etter fordelingsnøkkelen.

Eventuelle spørsmål kan rettes til styret: styret@ck30.com

Hilsen
Styret