Ikke lenge igjen til åpning!

Nå er det ikke lenge igjen til åpning! Så fort pergolaene er på plass
kan vi søke om brukstillatelse, og Plan og Bygningsetaten har da tre
uker på seg til å behandle denne. Å få ferdig pergolaene er fortsatt on
track til ferdigstillese 29. juni. Beklager på forhånd hvis det var
flere som tenkte (som undertegnede) at vi kunne ta i bruk takhagen så
fort den var ferdig! Håper dette ikke legger for stor demping på gleden.

Vi har også fått innvilget et stipend fra USBLs bomiljøfond som er
øremerket til møbler og beplantning. Dette kommer godt med, da vi har
måttet holde an møbelbudsjettet litt for å få gjort reparasjon og
vedlikeholdsarbeider skikkelig. Et par særlig store poster her var
murpuss på vaktmesterboligen som har vært i svært dårlig befatning, og
lyddempende tiltak.

Her er også noen bilder av hvor langt de har kommet så langt, men nå
skjer ting fort der oppe! Vi er også på inspeksjon daglig for å påse at
kvaliteten ikke svekkes nå som fristen nærmer seg. Foreløpig er vi
veldig fornøyde, selv om vi får påpekt og ordnet småting innimellom.
Håper dere også blir fornøyd!

Mvh.
Arbeidsgruppen for Takhagen