Varsel om arbeid med kranbil

I forbindelse med bygging av ny takhage vil det Onsdag 20.04.2022 bli utført løfting av materialer over verandaer på vestsiden av bygget. Arbeidet vil pågå i tidsrommet kl. 10:00 – 14:00

Vi ber om at beboere ikke ferdes på sine verandaer eller kaster søppel i denne perioden eller oppholder seg i lasteområdet når arbeid pågår.

Mvh
Styret