Oppdatering fremdriftsplan for arbeider på takhagen

Arbeidsgruppen har foreløpig mottatt fremdriftsplan for ut uke 13.

Taktekking som startet i uke 11 skal være ferdig nå ila. uke 12. Det kan likevel ta noe ekstra tid, da tilstanden til nordterrassen ved østre trappetårn ikke har hatt tilstrekkelig fall, og det må derfor utarbeides en løsning for å rette opp i dette.

I tillegg har malerarbeider og murpuss startet grunnet pent vær. Her påløper også noe ekstraarbeid, da murpussen på vaktmesterboligen var i svært mye verre stand enn først antatt.

I løpet av uke 12/13 skal rammeverk for terrasse og fundamentering starte. I den forbindelse er det vedlagt arbeidsgruppens vurdering ift. støyreduserende tiltak. Disse ukene skal også trekkerør for el-punkter og opplegg for rør i dekke gjennomføres.

Mvh.
Arbeidsgruppen for takhagen