Valg av styre og valgkomite

Nå begynner det å nærme seg ny GF og nytt valg av styre. Vi i valgkomiteen anser dagens styre som velfungerende og godt, – og anser det som svært positivt at de aller fleste ønsker å stille til gjenvalg. Vi ønsker å underrette om at styreleder har flyttet fra borettslaget, men likevel ønsker å fortsette i sitt verv. Det er ingenting i vedtektene til borettslaget som tilsier at styreleder må bo eller eie en andel i CK30. Etter den seneste tiden har de fleste av oss lært hvor fleksibelt vi kan utføre arbeid uten fysisk tilstedeværelse. Vi i valgkomiteen ser derfor at fordelen med erfaringen og innsatsen til styreleder veier langt tyngre enn den lille ulempen med at han ikke lengre eier en andel i borettslaget selv. Det vil også være gjenboende styremedlemmer som kan utføre adhoc-oppgaver på kortere frist fysisk i borettslaget. En tilleggsfaktor er at vi anser det som fordelaktig for borettslaget å beholde samme styreleder over noe tid, så styret slipper å bruke mye tid på å sette seg inn i regler, rutiner og prosjekter på nytt.

I år søker vi hovedsakelig et styremedlem og et medlem til valgkomiteen. Flere kan stille til motvalg til alle postene, dersom det er flere interessenter som ønsker dette.

Det ønskes kandidater som vil videreføre styrearbeidet på en strukturert, effektiv og grundig måte. Dette arbeidet innebærer bla. drift og vedlikehold av bygning og tilhørende verdier, kontakt med forretningsfører, leverandører av tjenester og beboere, akutt og forebyggende arbeid, HMS og informasjonsdeling via digitale kanaler.

Personene til de forskjellige vervene velges av generalforsamlingen. Valgkomiteen jobber i forkant med å finne gode kandidater og vil i sin innstilling til generalforsamlingen legge vekt på individuell kompetanse og egenskaper, men også styrets sammensetning.

Erfaring med lignende verv er på ingen måte et krav, men det er enkelte personlige egenskaper som er spesielt ønskelig. Har du erfaring med et relevant område, er det selvfølgelig en stor bonus. Vi mener at noe av det viktigste er at du:

  • Samarbeider godt med andre
  • Er løsningsorientert og tar initiativ
  • Har en viss forståelse for komplekse problemstillinger og evne til å se helheter
  • Godt skriftlig språk og kommunikasjonsevner

I tillegg minner vi om borettslagets vedtekter, ref § 8 Styret og dets vedtak – § 8-1 Styret
(4) Styrets leder, styremedlemmer, vara og deres nærstående skal være plettfrie i forhold til sine økonomiske så vel som ikke-økonomiske forpliktelser overfor borettslaget.

Hvis du er interessert i å stille til valg eller ønsker mer informasjon om hva det innebærer å sitte i styret/være med i valgkomiteen, kan du sende en mail til valgkomite@ck30.com, – gjerne så snart som mulig, men helst før 1 april. Skriv litt om deg selv og hva du tenker at du kan bidra med.

Følgende verv er til valg:

Styreleder – Velges for 2 år
Styremedlem – Velges for 2 år
Styremedlem – Velges for 1. år
Styremedlem – Velges for 1. år*
Varamedlem – Velges for 1. år

Medlem i valgkomiteen – Velges for 1. år
Medlem i valgkomiteen – Velges for 1. år*

*behov for kandidater

Honorar settes av generalforsamlingen hvert år. Dette er en ypperlig mulighet til å påvirke borettslaget, samtidig som man tilegner seg nyttig erfaring med forretningsdrift.

MVH valgkomitèen v/Eirik Olav og Lise