Til eiere i Borettslaget Christian krohgs gate 30

Forhåndsvarsel om årsmøte i Borettslaget Christian Krohgs gate 30 Iht. gjeldende lov varsles det herved om at ordinært årsmøte i Borettslaget Christian Krohgs gate 30 vil bli avholdt 21.04.2022.

Frist for innmelding av saker er 20.03.2022.

Vi gjør oppmerksom på at det bare er saker som er nevnt i innkallingen som kan behandles på årsmøte. For å sikre effektiv og god behandling av slike saker, ber styret om følgende:

  • Det bør gå klart frem at saken ønskes behandlet på årsmøte.  
  • Forslagsstilleren formulerer et konkret forslag til vedtak. Dette vil hjelpe møtet med å behandle og ta stilling til saken.  
  • Hvis en sak anses lite egnet for behandling på årsmøte, vil styret drøfte med deg om saken heller bør behandles på et styremøte eller beboermøte etter årsmøte.

Alle innmeldte saker må leveres skriftlig til styret@ck30.com eller via Min side innen fristen.

Egen innkalling til årsmøte med vedlegg vil sendes ut mellom 8 og 20 dager før ordinært årsmøte.

Med vennlig hilsen Styret CK30