Støy i det siste

På grunn av mye støy i det siste ønsker styret å minne alle på å overholde tider for ro i borettslaget. Det skal være ro mellom 23:00 – 07:00 i alle hverdager og helligdager inkludert søndager. https://www.ck30.com/om-ck30/husordensregler/

Dersom disse ikke blir overholdt kan dette resultere i en påklagelse om mislighold av borettslagets husordensregler. Vennligst formidle dette til dine leietakere dersom du leier ut leiligheten.

mvh.
Styret