Strømleverandør

Vi har nå byttet strømleverandør til Gudbrandsdal Energi, da Polarkraft ikke lenger kan tilby fellesmålingen vi har hatt frem til nå. Vi har fått garantert at dette ikke vil øke strømprisen.

Videre utreder vi hvordan vi skal bytte til AMS-målere i leilighetene, da NVE/Elvia pålegger oss dette. Vi forsøker å finne en løsning der ingen strukturelle endringer trengs i leilighetene, men dette er ikke mulig med standard måleren som tilbys. Når AMS målere er på plass betyr det at hver beboer står fritt til å velge strømleverandør selv.

Vennlig hilsen

Styret