Fjerning av eierløse sykler i sykkelbod

På oppfordring fra beboere ønsker styret å rydde i sykkelboden vår.

Gjennom mange år med inn/ut flytting av beboere mistenker vi at mange sykler har blitt ”glemt” i boden. Det er derfor ønskelig å få fjernet sykler som ikke har noen eiere og frigi plass til dagens beboere.

STYRET BER DERFOR ALLE BEBOERE SOM EIER/HAR SYKKEL STÅENDE I BODEN OM Å MERKE SYKKELEN MED NAVN OG LEILIGHETSNUMMER.

DET ER VIKTIG AT MERKING FESTES GODT OG SYNLIG, GJERNE MED LAPP PÅ SETET.

FRIST FOR MERKING ER MANDAG 19 APRIL.

ALLE SYKLER SOM IKKE ER MERKET DENNE DATO VIL BLI FJERNET AV STYRET. FJERNEDE SYKLER VIL DA BLI SATT TIL SIDE OG OPPBEVART I EN UKE FØR DE BLIR SOLGT ELLER KASTET/GITT BORT ETTERSOM HVA SLAGS STAND/VERDI DE HAR.

Det er kommet forslag om at penger fra et evt. salg går til utbedring av sykkelbod i form av f.eks. en dedikert vaske/mekkeplass med oppheng til sykkel. Styret vil vurdere alle forslag som kommer inn og ta en avgjørelse basert på dette, så kom gjerne med flere forslag til styret@ck30.com.

Vennlig hilsen

Styret