Digital generalforsamling

Det begynner å nærme seg dato for den årlige generalforsamlingen. På grunn av smitte situasjonen i Oslo, ser styret seg nødt til å begynne og planlegge for digital generalforsamling på lik linje med i fjor.

Regjeringen ønsker å gjøre det enklere for borettslag og sameier å gjennomføre møter slik det passer dem, og vil derfor åpne for at beboerne kan møtes digitalt. Dette krever en endring i lovverket slik det er i dag, og det er vanskelig å estimere når lovforslaget godkjennes av Stortinget. Usbl estimerer at dette kan bli ikraftsatt fra midten av april i år.

Siden loven ikke er godkjent enda anbefaler Usbl at styret planlegger gjennomføring av kun ordinære saker på digital generalforsamling.

Dette er:

  • Årsregnskap
  • Årsmelding
  • Styrehonorar
  • Valg av styre

Den digitale løsningen innebærer ikke et nettmøte, men at styret i samarbeid med Usbl tilgjengeligjør sakene i et avtalt tidsrom, slik at andelseierne innenfor dette tidsrommet når som helst kan lese saksinnholdet og avgi sin stemme. Alle andelseiere må selv sjekke at de har tilgang via «min side» i Usbl sin portal. Det er også mulig å opprette bruker om man ikke har en bruker fra før.

Dette er ingen optimal løsning, og får en konsekvens for andre saker utover de ordinære, dvs saker som er meldt inn av andelseierne. Nytt styre vil derfor kalle inn til en ekstraordinær generalforsamling så fort forholdene tillater det, enten ved lovendringen eller bedring av smittesituasjon.

Dato for gjennomføring av digital generalforsamling er satt til 20.04.21. Innkalling med saksliste og annen dokumentasjon vil bli sendt til alle andelseiere i god tid i forveien.

Mvh

Styret