Fremdrift takterrasse-prosjektet

Hei, alle! Vi har revidert fremdriftsplanen for arbeidene på takterrassen. Vi er fortsatt i fasen der vi innhenter pristilbud fra entreprenører, og regner med å være ferdige med dette i løpet av uka. Deretter skal vi forhandle oss frem til det beste tilbudet, og regner med å ha inngått kontrakt med en av entreprenørene i slutten av mars. Etter fremdriftsplanen, vil byggeprosessen starte i løpet av midten av april. Mer informasjon om hvordan byggeprosessen vil foregå; arbeidstid, støynivå og andre ubeleiligheter, kommer etter at detaljplanlegging med entreprenør er gjennomgått (midten av april). Byggetiden er anslått til rundt 3 måneder, og vi belager oss på å feire med en åpningsfest for alle i slutten av august!

Mvh 
Arbeidsgruppen for Takterrassen