Vedr. oppgradering av takterrassen

Her kommer en liten statusoppdatering på prosjektets fremdrift og litt informasjon knyttet til økonomi og arbeidsgruppen.

Fremdrift pr 22.12.2020:

  1. Nabovarsel er nå sendt ut.
  2. Rammesøknad er oversendt til kommunen og vi venter et svar innen midten av mars 2021.
  3. Vi har foreløpig  mottatt interesse fra 2 entreprenører, det jobbes videre med å finne flere interessenter. I arbeidet med å finne gode leverandører rettes det fokus på detalj, kvalitet, HMS så vel som referanseprosjekter.
  4. Det jobbes med ferdigstilling av teknisk konkurransebeskrivelse til tilbudsforespørselen vi håper kan sendes ut i januar 2021.

Videre gjenstår forhandling og valg av entreprenør, dette håper vi er i boks innen utgangen av februar. Deretter gjenstår detaljering sammen ved valgte entreprenør slik at byggestart kan skje så fort byggesaken er ferdig behandlet hos kommunen.

Etter ønske fra en andelshaver informeres det om påløpte kostnader knyttet til forprosjekt og videre prosjektering.

Forprosjektet som ble presentert på ekstraordinær generalforsamling hadde en total kostnad på kr. 250 000,- ink. mva.

Etter gjennomgang med andelshavere via spørreundersøkelse og engasjement på facebook-gruppen «CK30 – Beboere» ble det inngått kontrakt med arkitektfirmaet Snøhetta for revidering av forprosjekt, videre prosjektering, myndighetshåndtering, detaljering og oppfølgning i byggefase.

Arkitektens gjenstående arbeid har en estimert kostnad på mellom kr. 406 875,- og kr 503 750,-. ink. mva.

Det informeres også at et av medlemmene i arbeidsgruppen er ansatt hos arkitektselskapet vi har inngått avtale med. 
Vedkommende jobber i en annen del av selskapet, men pekte arbeidsgruppen i riktig retning for inngåelse av prosjektsamarbeid. Det er vurdert at dette prosjektet ikke gir vedkommende en urimelig fordel mot andre andelshavere.

Til slutt:

Vi håper at terrassen skal stå klar innen utgangen av sommeren 2021.

Dere vil få beskjed når utførende entreprenør er valgt og en fremdriftsplan for byggeperioden er klar.

Mvh

Styret