Felleskostnadene økes med 5% fra 1.01.2021

Styret vedtok på styremøte 21.10.2020 å øke felleskostnadene med 5% fra 1.01.2020. Felleskostnadene har ikke blitt økt på flere år, samtidig som vedlikeholdsbehovet har vært økende. Styret har derfor funnet det nødvendig å øke felleskostnadene med 5% fra årsskiftet.

Eventuelle spørsmål kan rettes til styret: styret@ck30.com

Hilsen
Styret