Utbedring av gulvvarme og spyling av rør

Styret har bestilt Nore VVS til å utbedre gulvvarmeanlegget i de 8 leilighetene som har gulvvarme. Utbedringen vil skje ved at det monteres nytt reguleringssystem med nye termostater, kontrollenheter og reguleringsmotorer.

Styret har også bestilt Nore VVS til å få utført spyling av avløpsrør med etterfølgende kamerasjekk.

Arbeidene pågår i disse dager og Nore VVS har fått lister med navn og telefonnummer til berørte andelseiere for å kunne avtale tilgang til leiligheter.

Hilsen

Styret