Ekstraordinær generalforsamling Christian Krohgs gate 30

Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Borettslaget Christian Krohgs gate 30, hvor det skal avstemmes over ny takterrasse og finansiering.

Tidspunkt: Onsdag 24. juni 2020, kl. 18.00.
Sted: Clarion Hotel The Hub, Biskop Gunnerus gate 3.

Ny takterrasse og finansiering

Takterrassen er i en forfatning som gjør at den ikke kan anbefales brukt. Takterrassen er
en del av fellesarealet som nå trenger utbedring for igjen å kunne tas i bruk. Det betyr
at ett av alternativene som presenteres må vedtas. Å ikke foreta seg noe er ikke et
alternativ.

Se vedlagt innkalling for ytterligere informasjon.

Mvh
Styret i CK30