Forslag til ny takterasse

Styret i CK30 tok i 2019 initiativ for å se på muligheter for oppussing av takterrassen. Det ble oppnevnt en arbeidsgruppe som har jobbet med å utarbeide forslag til ny takterrasse.
Bevilgning av penger for ny takterrasse må avgjøres i ekstraordinær generalforsamling. Informasjon om når denne avholdes kommer seinere.

I ekstraordinær generalforsamling vil det være 3 alternativer for avstemning. Disse er som følger:

Alternativ 1: Utskifting av terrassebord med nye vedlikeholdsfrie terrassebord. Grovt prisanslag 1,8 – 2,5 millioner kroner

Alternativ 2: Utskifting av terrassebord med nye vedlikeholdsfrie terrassebord. Nytt frittstående møblement og nye frittstående planter. Grovt prisanslag 2,4-3,1 millioner kroner

Alternativ 3: Forslag som vist i vedlagt presentasjon. Arbeidsgruppen har samarbeidet med arkitektkontoret Snøhetta med utarbeidelse av komplett ny takterrasse. Forslaget omfatter nytt dekke, permanente grønt- og planteområder, lekesone for barn, treningsområde, soneinndelte sitteplasser, pergolaer, drivhus, grillområde, plantekasser. Forslaget er utarbeidet med blant annet hensyn til opplevelsen av å være på takterrassen, hvor forskjellige sittesoner vil gi en opplevelse av at takterrassen ikke er opptatt selv om det er mange folk der på en gang. Den gir lune soner og muliggjør bruk av takterrassen under mer variert værforhold. I tillegg vil dette forslaget åpne opp for mer variert aktivitet og bruk av takterrassen. Grovt prisanslag 5-6 millioner

Kostnad for oppgradering av takterrassen kan bli tatt opp som lån og fordelt på hver andel i borettslaget. Dersom generalforsamlingen beslutter å låne penger for å finansiere oppgraderingen av takterrassene så vil et grovt anslag for månedlige merkostnader per leilighet utgjøre mellom 140-300 kr pr måned.

Med dette innlegget ønsker styret og arbeidsgruppen innspill fra beboere i CK30 på forslag 3. Er det noen elementer dere savner eller har dere generelle kommentarer? Kommenter gjerne på facebooksiden, eller ta kontakt med arbeidsgruppens leder Eirik Olav Mo Wroldsen.

Vennlig hilsen

Arbeidsgruppen og styret.