Valg av styre og valgkomite

Som alt annet i 2020, blir valget av nytt styre litt annerledes enn ellers. Til tross for at valgkomiteen ikke har hatt fysiske møter med kandidater til styrevervene eller at borettslaget kan ha fysiske diskusjoner under valget, mener vi at vi har et godt grunnlag klart for en anbefaling til et velfungerende og engasjert styre for det kommende året. Med tanke på at hele året blir påvirket av smitteverntiltak i forskjellige former, har hovedfokuset vårt vært å sette sammen en anbefaling til et styre som kan fortsette i samme retning som vi er på i dag. Det er naturlig at det ikke blir store revolusjoner eller enorme endringer i borettslaget i år, når hele samfunnet vi lever i står litt på vent. Slik vi ser det, fungerer nåværende styre godt, så det heller ikke er nødvendig å gjøre store endringer. 

I år har vi basert anbefalingen vår på mailkorrespondanse med de som har vist interesse til styreverv. Vi har vektlagt kompetanse, bakgrunn, forståelse for borettslaget og engasjement. Det er viktig at alle medlemmer av styret passer fint sammen, har visse grunnleggende evner og viser god forståelse for hva styrevervet innebærer. 

Vi anser det som svært positivt at tre personer i det eksisterende styret ønsker å stille til gjenvalg. Det er spesielt positivt for borettslaget at man unngår store utskiftninger når kompetanseoverlevering vil være mer komplisert enn ellers og passer dårlig i en tid hvor alt annet også står litt på hodet. Ved siden av de tre som stiller til gjenvalg, er vi begeistret over de to nye kandidatene i innstillingen vår. Begge har gitt et positivt helhetlig inntrykk, med gode, rasjonelle tanker om behov i borettslaget i tillegg til ypperlig faglig kompetanse som vil gagne styrearbeidet. 

Årets innstilling presenteres derfor med stort engasjement. Vi anbefaler å ta store endringer og diskusjoner når borettslaget kan møtes i en egnet situasjon og håper andelseiere i CK30 har tillit til at vi har gjort grundige vurderinger og at det er et godt grunnlag bak innstillingen.

Valgkomiteens anbefaling:

 • Styreleder / Bjørn Erik Noren (gjenvalg) / 1 år
 • Styremedlem / Silje Rosvold (gjenvalg) / 1 år
 • Styremedlem / Ole Alexander «Bombom» Mustad (gjenvalg) / 1 år
 • Styremedlem / Torben Andreas Lyngedal Nilsen / 2 år 
  Utdannet byggingeniør og har et årsstudium i økonomi. Har tidligere administrert forsikringsavtalen til et tidligere tilhørende sameie. Ønsker å vise engasjement og bidra positivt til borettslaget. Ser for seg å få fortgang i utbedring av takterrasse og bl.a. ta tak i div vedlikeholdsetterslep.
 • Varamedlem / Balder Kjøs / 1 år
  Utdannet spillingeniør og jobber som QA Ingeniør for reMarkable. Har spesielt god IT-forståelse og kompetanse. Stort engasjement for bygget og området rundt, så det er ønskelig å være en bidragsyter til at borettslaget kan nå sitt fulle potensiale. Det er viktig at vi som borettslag jobber for å opprettholde en god standard på bygget og miljøet innad og utenfor.
 • Valgkomite / Eirik Olav Mo Wroldsen (gjenvalg) / 1 år
 • Valgkomite / Lise Gowens (gjenvalg) / 1 år

Motkandidater:

 • Styreleder / Behrang Tavaddode/ 1 år
  Har mastergrad og jobbet som prosjektleder hos Kongsberg gruppen og Hurtigruten. Har eget firma (Tavaddode SMMA) og hjelper to andre med å drive firma. Har god erfaring med planlegging og budsjett. Har masse tid akkurat nå og gira å hjelpe samfunnet mitt.