Digital generalforsamling- samtykke til elektronisk kommunikasjon

USBL har lagt til rette for at årets generalforsamling kan avholdes som en digital
løsning. Se eget oppslag om dette på
www.ck30.com

Noen andelseiere har fortsatt ikke opplyst om epost adresse eller telefon:
Vennligst gi beskjed om din epostadresse og telefonnummer til vår
forretningsfører:

Marianne Løbet Elshaug
Epost: mle@usbl.no
Tlf: 959 00 885

Styret