Nye rentebetingelser på lån i DnB

Fra vår forretningsfører USBL har vi i dag blitt gjort oppmerksom på at renten på borettslagets lån senkes til 2,1% med virkning fra 13.03.2020.


Se vedlagte nedbetalingsplaner. For DnB IN-lån gjelder følgende betingelser. Fellesgjeld kan innfris to ganger i året, pr. 15.3 og pr. 15.9. Minimum innbetaling er kr. 100.000,-.

Ta kontakt med vår forretningsfører Marianne Løbet Elshaug hos USBL ca en måned i forkant og opplys om beløpet du vil innbetale. Det skal signeres avtale før innbetaling aksepteres. Forretningsfører vil sende deg giro med betalingsinformasjon.

Forretningsførers kontaktdetaljer:
Marianne L. Elshaug, kundeansvarlig 

Tlf: 22 98 38 00  Mob: 959 00 885

Styret