Mulighet for digital generalforsamling – registrer deg på Min Side

Vår forretningsfører USBL er i ferd med å etablere en løsning for å kunne avholde digital generalforsamling. For at dette skal fungere må alle deltakere være registrert. Nedenfor er det linker hvor andelseierne kan registrere seg på min side.Se nedenfor informasjon fra USBL om hvordan du registrerer deg på Min side:

Registrering på Min side
For at alle eierne skal kunne delta på den digitale generalforsamling/årsmøte må de altså ha tatt i bruk  Min side . Nedenfor finner dere lenke til en veiledning som vi ber styret videresende til alle eierne, slik at de får informasjon om hvordan de oppretter bruker på Min side . Her finner dere veiledning:https://usbl.no/beboer/hvordan-komme-i-gang-med-min-side

Vi i Usbl skal sørge for å veilede dere i forhold til gjennomføring, forberede all nødvendig informasjon digitalt, og sende ut informasjon om hvordan eierne kan delta i det digitale møtet. 

En fullstendig brukerveiledning for gjennomføring av møtene vil bli sendt dere så snart den er klar, og våre kundeansvarlige vil da stå parat til å hjelpe til med å tilrettelegge for en vellykket gjennomføring av møtene digitalt. Sammen skal vi få dette til!  

Styret