Adgangskontroll, trusler og politianmeldelse

Styret har de siste dager blitt gjort oppmerksom på at beboere har opplevd å bli truet av personer som krever adgang til bygget under henvisning til «at de bor der». Når vedkommende person har blitt anmodet om å vise nøkkelbrikke har vedkommende oppført seg truende overfor beboeren.


Bedret adgangskontroll er helt nødvendig for å sikre bygget mot at ikke uvedkommende kommer seg inn i bygget. Styret vil derfor oppfordre alle til å politianmelde personer som oppfører seg truende når de blir nektet adgang til bygget. Vær nøye med å notere tidspunkt og signalement og gi samtidig med politianmeldelsen beskjed til styret som kan bidra til fremskaffelse av film fra overvåkingskamera. Styret vil sørge for at politiet får tilgang på film fra overvåkingskamera for angjeldende periode hvor trussel skal ha blitt fremsatt.


Styret