Henleggelse på anmeldt forhold

Borettslaget har mottatt en henleggelse på anmeldelse av innbrudd i postkasseanlegget. Se vedlagt fil for mer informasjon.

Styret minner om at det jobbes med å sette opp adgangskontroll foran postkasseanlegget.