Informasjon fra styret

Styret registrerer at det er stort engasjement på Facebook vedrørende flere temaer i det siste og ønsker derfor å gå ut med felles informasjon til alle beboere i borettslaget om hva som jobbes med og hvorfor det tar tid å få gjennomført styrets arbeid.

Postkassesaken
Styret har jobbet med å finne en løsning på de gjentatte innbruddene en periode, og dette arbeidet har vært tidkrevende. Vi har vært i dialog med leverandøren av postkasseanlegget da anlegget vi har skal være «innbruddsikkert». Dette har vist seg å ikke være riktig, og leverandøren har fått tid på seg til å teste ut nytt låssystem på postkasseanlegget.

Styret har gitt leverandøren tid til å teste ut nye løsninger for lås da dette er en garantisak og har derfor ikke engasjert andre leverandører da dette ville medført en ekstrautgift for borettslaget.

Bedre sikring av inngangsdør
Styret har tidligere fått på plass forsterking rundt inngangspartiet for å stoppe vedkommende som bryter seg inn fra å få tilgang til postkasseanlegget. Dette har vist seg lite effektivt da blant annet beboere i borettslaget gjentatte ganger slipper inn uvedkommende i borettslaget. Styret jobber nå med å erstatte dagens lås på inngangsdøren og gå over på magnetlås levert av Brio Lås & Nøkkel AS.

Adgangskontroll foran postkasseanlegget
Styret har i lengre tid vurdert å sette postkasseanlegget bak adgangskontroll for å stoppe innbruddene i postkassene som vi har vært plaget en tid. Det har parallelt med dette arbeidet, som tidligere nevnt i denne nyheten, vært arbeidet med andre tiltak for å bedre situasjonen rundt postkasseanlegget. Da disse tiltakene ikke har ført frem har styret besluttet å sette opp adgangskontroll foran postkasseanlegget. Dette skjer i tillegg til bedre sikring av inngangsdør. Arbeidet er forventet å starte opp 17. februar vil ta ca. en uke. Leverandør er også her Brio Lås & Nøkkel AS.

Nye strømmålere
NVE har bestemt at smarte målere skal innføres i Norge som et ledd i moderniseringen og digitaliseringen av strømnettet. Fordelen med smarte målere er blant annet at man slipper å lese av måleren og man får en mer presis faktura. Endringen vil også gjøre det mulig for hver enkelt beboer å selv bestemme hva slags strømleverandør man ønsker.

Målerne kan etter hvert varsle om strømbrudd og jordfeil hos den enkelte kunde, slik at feilen kan rettes raskere, også om du er bortreist. Målerne åpner også for smartere og mer økonomisk energibruk i hjemmet.

Hafslund eier måleren, bestemmer hva slags smartmålere som skal brukes, har også krav på tilgang til måleren, og det er heller ikke frivillig å bytte måler, noe som fremgår av avtalen mellom kunden og nettselskapet. Svært mange målere må skiftes fordi de har nådd sin levealder. Da er det fornuftig å velge digital og trådløs teknologi.

Vi er i ferd med å bytte ut alle målere i CK30 og skiftet vil medføre en egenandel på 3.000,- for hver enhet i borettslaget (15.000,-). Arbeidet medfører at en underleverandør av Hafslund vil måtte ha tilgang til hver enkelt enhet i borettslaget. Skiftet er nært forestående og vi vil komme tilbake med mer informasjon om tidsplan for gjennomføring.

Fjernvarmeanlegget
Det er gjort mye arbeid rundt fjernvarmeanlegget og styret har tidligere redegjort for hva slags arbeid som er gjort frem til nå. Arbeidet har som tidligere forklart vært tidkrevende, spesielt fordi vi ikke får kontakt med flere av beboere i CK30. Det vil komme mer informasjon om dette arbeidet på generalforsamlingen.

Nytt dørcallinganlegg
Det er hentet inn flere tilbud på nytt dørcallinganlegg fra en helt ny leverandør. Tidligere leverandør har vi sagt opp avtalen med da styret mener at vi ikke har fått produktet vi ble lovet og vi har heller ikke fått support fra hverken leverandøren eller produsenten av dørcallinganlegget. Styret har besluttet å anskaffe et nytt dørcallinganlegg som har kablede telefoner i hver enkelt leiligheten, men hvor hver enkelt beboer i tillegg kan bruke egen app på mobilen, samt oppgradere til egen løsning med skjerm inne i egen leilighet.

Generalforsamlingen
Årets generalforsamling er planlagt å finne sted 23. april 2020. Det vil komme egen innkalling til generalforsamlingen i posten, men styret ber alle sette av datoen allerede nå. Vi vil oppfordre alle beboere til å stille på generalforsamlingen, uavhengig av om man er andelseier eller beboer som leier. Dette for å sikre at alle i borettslaget skal få lik informasjon.

Merk at innkallingen kun vil bli sendt til andelseiers registrerte adresse og at det kun er andelseier som har stemmerett. Andelseier kan likevel velge å gi fullmakt til andre personer. Mer informasjon om dette vil finnes i innkallingen.

Nytt vaktmesterselskap
Borettslaget har byttet vaktmesterselskap og leverandør av leiematter (i inngangspartiet). Skiftet medfører en månedlig besparelse på opp mot 15.000,-.
Nye leverandører er:

  • Rene Bygårder
  • Rene Trapper

Leverandørene har vi hatt siden 1. desember og så lang virker nye leverandører lovende. Styret er likevel interessert i tilbakemeldinger dersom beboere oppdager avvik.

Generelt om styrearbeid
Styret i CK30 vil minne om at styrearbeid generelt både er tid- og energikrevende. Det arbeides kontinuerlig med flere saker parallelt, og styret har ikke prioritert å legge ut informasjon om saker før vi har konkret informasjon å dele om hver enkelt sak. Styret plikter også å hele tiden balansere økonomi og prioritet på ulike aktiviteter som skal gjennomføres, og dette innebærer at styret også må innehente tilbud når det skal gjøres arbeid som medfører større kostnader. Dette betyr altså at styret ikke har anledning til å engasjere «første og beste» leverandør, noe som videre medfører at bestillinger/endringer/utbedringer i mange tilfeller vil ta tid å få utført.

I enkelte tilfeller har vi også kontrakter med leverandører som gir borettslaget rabatter mot at vi ikke benytter oss av andre leverandører. I slike tilfeller vil borettslaget være avhengig av leverandøren for å få gjennomført arbeid.