Nytt dørtelefonisystem

Styret har innhentet tilbud på levering av nytt dørtelefonisystem fra tre ulike leverandører. Styret tar sikte på å ta beslutning om valg av nytt dørtelefonisystem i løpet av februar.