Bedre sikring mot innbrudd og nye låser til postkassene

Leverandøren av postkasser tester ut nye og sikrere låser til postkassene. Leverandøren har gitt beskjed om at låser blir skiftet- eller forsterket i løpet av februar.

Låsefirma er engasjert for å få bedre sikring mot innbrudd på inngangsdøren. Styret har også engasjert firma for å få en vurdering/-forslag til montering av ny dør inn til postkassene.