Fortsatt bråk fra rør

Styret har gitt pålegg om å stenge av radiator til 6 andelseiere som enten ikke ga tilgang til leilighet- eller som hadde innebygd radiator, i forbindelse med vedlikehold/omkobling av rørsystemet.

I følge rørlegger må radiator i disse 6 leilighetene kobles om før de kan brukes for å unngå støy i rør i hele bygget. I de feilkoblede radiatorene går vannet feil vei noe som forårsaker støy.

Styret registrerer og mottar henvendelser fra andelseiere om at støy fra rørene fortsatt forekommer. Styret vil derfor innstendig anmode de 6 andelseierne som har fått pålegg om å stenge av radiatoren om å etterleve pålegget.

Styret vil bestille rørlegger til våren for å få utbedret radiator i de leiligheter som fortsatt er feilkoblet. Rørlegger fraråder sterkt å stenge ned hele anlegget på vinterstid. Dette ville dessuten representere en stor ulempe for de 108 leilighetene som er riktig koblet. Andelseiere som har leilighet med innebygd radiator må selv sørge for å få fjernet innbyggingen i forkant av utbedringen. Dette er en forutsetning for at rørlegger skal komme til. 

Styret