Registrer dine kontaktdetaljer

Styret oppfordrer alle andelseiere til å melde inn korrekte kontaktdetaljer til vår forretningsfører hos USBL. Korrekte kontaktdetaljer som vi ber om er:

Navn
Leilighetsnummer
Epost
Mobiltelefon

Opplysningene sendes enten som epost eller som sms til vår forretningsfører Marianne Løpet Elshaug hos USBL.

Epost:  mle@usbl.noMobiltelefon: 95 90 08 85

Styret håper at du tar denne oppfordringen alvorlig. Vi er helt avhengige av å ha kontaktdetaljer til samtlige andelseiere!

Hilsen Styret