Politiet henlegger saken om postkasseinnbruddene

Styret i CK30 har mottatt følgende brev fra politiet, datert 15.11.2019:

De underrettes om at forholdet er henlagt på grunn av manglende kapasitet til å behandle saken. På grunn av arbeidsmengden i strafferettspleien må det dessverre skje nødvendige prioriteringer av hvilke saker som kan behandles. Etter retningslinjene for slik prioritering blir denne saken ikke tatt under behandling.

Skulle det senere fremkomme nye opplysninger som fører til at etterforskningen blir gjenopptatt, vil de få ny underretning.

Henleggelsen kan påklages til nærmeste overordnede påtalemyndighet (statsadvokaten i distriktet / riksadvokaten). Fristen for å klage er tre uker fra denne underretningen kom frem til dem. Klage skal sendes om politidistriktet.