Vedrørende innbrudd i postkasser

I den senere tid har det vært gjentatte innbrudd i postkassene i Christian Krohgs gate 30. Styret har vurdert ulike tiltak for å forhindre ytterligere innbrudd.

I første omgang vil tiltakene bestå i forsterkning av ytterdør samt installasjon av kamera med alarm. Ytterligere bygningsmessige tiltak er under vurdering.

Styret gjør oppmerksom på at slike bygningsmessige tiltak som regel vil kreve byggetillatelse og derfor vil ta noe lenger tid å få gjennomført. Styret vil komme tilbake med ytterligere informasjon vedrørende bygningsmessige tiltak når alternativene er klare.

Hilsen Styret