Klargjøring for nye smarte strømmålere

Myndighetene har fastsatt krav til at alle husstander skal installere nye automatiske strømmålere – AMS.

Hafslund Nett har i lengre tid anmodet vårt borettslag om å klargjøre for installasjon av nye automatiske strømmålere. Siden eksisterende sikringsskap i leilighetene ikke har tilstrekkelig ledig plass for montering av de nye målerne, vil hver leilighet få montert et nytt sikringsskap  som de nye strømmålerne kan monteres i.

Mesteparten av kostnadene for klargjøringen vil dekkes av nettselskapet Hafslund Nett. Hver andelseier vil selv måtte dekke kostnader inntil kr. 3000 eks. mva.
Etter at de nye strømmålerne er på plass vil hver enkelt kunne bestille strøm fra hvilken leverandør de måtte ønske, noe som ikke er mulig i dag.

Styret kommer tilbake med tidsplan, herunder krav til beboerne om å gi tilgang til leilighet.

VIKTIG:
I den forbindelse vil styret anmode alle beboere i Christian Krohgs gate 30 om å sende mail til vår forretningsfører på mle@usbl.no med nødvendige kontaktdetaljer:

Navn
Boenhet
Mobiltelefon
Epost

Hilsen Styret