Endring i styret

Styremedlem Jonatan Ramberg har av uforutsette- og private årsaker funnet det nødvendig å trekke seg som styremedlem på kort varsel. Varamedlem André Odinsen vil gå inn i styret frem til ordinær generalforsamling våren 2020.

Styret vil benytte anledningen til å takke Jonatan for hans store innsats og gode bidrag i styrearbeidet!

Styret