Tilbud på nytt porttelefoni system

Styret er i ferd med å innhente tilbud fra leverandører på leveranse av nytt porttelefonisystem til borettslaget Christian Krohgs gate 30. Eksisterende system fungerer svært utilfredsstillende både sett fra beboernes- og styrets side og support fra leverandør er svært mangelfull.

Styret anser at nytt porttelefonisystem er å anse som «nødvendig vedlikehold» og at beslutningen om å kjøpe nytt system ikke krever behandling på generalforsamling. Styret vil informere andelseierne nærmere om tilbudene så snart de foreligger, herunder foreslått løsning med serviceavtale- og support til brukere.

Styret