Arbeidsgruppe- takterasse

Andelseier Eirik Olav Mo Wroldsen har tatt initiativ til å etablere en arbeidsgruppe som vil utarbeide alternative forslag til utbedring og oppgradering av takterrassen. Arbeidsgruppen kan blant annet vurdere alternativer for møblering-, oppdeling av terrassen i soner-, grøntanlegg etc.

Leder av arbeidsgruppen vil være Eirik Olav Mo Wroldsen som vil rapportere til styret. Nærmere fordeling av oppgaver mellom styret og arbeidsgruppen vil bli avklart på neste styremøte.

Andelseiere som ønsker å delta i arbeidsgruppen kan melde sin interesse til

Send gjerne kopi til:

Styret