Erfaring med utbedrings- og vedlikeholdsprosjektene av ventilasjon og varmeanlegg

Nore VVS og Powerclean har fått utbedret de aller fleste leilighetene i Christian Krohgs gate 30.

Det var totalt 3 leiligheter vi ikke kom inn i. Her har vi forsøkt å få kontakt med eiere uten hell.

Vi gikk også innom de med jevne mellomrom for å sjekke om det var noen hjemme.

I tillegg til de 3 leilighetene vi ikke kom inn i var det også 3 leiligheter som hadde innbygde radiatorer. Her var det ikke mulig å bygge om tilførsel til radiatorene uten å demontere kasser og åpne veggene rundt.

Det er greit å presisere at samtlige av disse 6 leilighetene er feilkoblet og vil fortsette å fungere med svært begrenset kapasitet. I leilighetene vi ikke kom inn i var naboleilighetene feilkoblet, noe som tilsier at de aktuelle leilighetene også er feilkoblet.

Beboere som ikke har gitt tilgang til sin leilighet må selv besørge utbedring av sitt varmeanlegg om de ønsker å få dette gjort nå.

Etter ombygging trykktestet vi alle kurser før vi fylte opp med vann. Deretter luftet vi radiatorer i alle tilgjengelige leiligheter og i fellesarealer.

Alle radiatorer må luftes for å oppnå skikkelig sirkulasjon. Se egen post på www.ck30.com om hvordan dette gjøres.

Det er behov for å etterfylle anlegget med vann etter hvert som radiatorer blir luftet ut, noe Nore VVS vil gjøre.