Lufting av radiator etter utbedring av varmeanlegg

Radiatorene i alle leiligheter må luftes etter utbedringen i høst.

Radiatoren luftes i motsatt ende av termostaten. For dette må man bruke en luftenøkkel som kan kjøpes hos de fleste nøkkelforetninger og jernvarebutikker, f.eks Clas Ohlson.
Hold en kopp eller flaske under lufteskruen, åpne forsiktig og hold oppe til du hører at luften er borte og kun vann kommer ut av ventilen.
Stram så lufteskruen.