Utbedring varmesystem og rens av ventilasjonsanlegg- nøkkelinnsamling

Prosjektene med utbedring av varmesystemet og rensing av ventilasjonsanlegget som ble vedtatt på ordinær generalforsamling i mai, vil bli gjennomført i uken 2. til og med 6.september.

I forkant av dette vil styret organisere ny nøkkelinnsamling for andelseiere som ikke allerede har levert nøkkel.

Nøkkelinnsamling skjer på følgende datoer og klokkeslett:

26.08.19 klokken 19.00

27.08.19 klokken 19.00

28.08.19 klokken 19.00

Vennlig hilsen

Styret