Takterrassen stenges for allmen bruk

Styret i borettslaget har vedtatt å stenge takterrassen for allmen bruk. Begrunnelsen for vedtaket er at takterrassen er i en forfatning som kan utgjøre en skaderisiko ved bruk. Tilbud er innhentet for utbedring/renovering av takterrassen og vil bli presentert for andelseierne på ekstraordinær generalforsamling senere. Innhentede tilbud tilsier at kostnader til renovering vil ligge i størrelsesorden 1,5- til 2 millioner kroner.

Styrets vedtak om å stenge takterrassen for allmen bruk medfører ingen endring i bruken av takterrassen som rømningsvei ved en eventuell brann.

Hilsen

Styret