Tilbakelevering av nøkler etter befaring av varmtvannsanlegg

Beboere som har levert inn nøkler til befaring forrige uke kan få denne tilbake ved å henvende seg i fellesrommet i 8 etg. enten:

I dag tirsdag 11. Juni kl 19.00 – 19.30

eller

Torsdag 13. Juni kl 20.00 – 20.30

Vi ber om at dere tar med kvitteringen dere fikk da nøkkelen ble levert inn.

Styret