BEFARING AV VARMEANLEGG ONSDAG 5.JUNI

Som alle har blitt varslet om vil rørleggerfirmaet Nore VVS på onsdag 5.juni foreta en befaring i hele bygget inklusive i alle leiligheter av varmtvannsanlegget. Befaringen danner grunnlag for planlegging av utbedringsarbeidet som vil finne sted mot slutten av august i år.

VIKTIG!
ALLE SOM IKKE HAR LEVERT NØKKEL TIL LEILIGHETEN SOM GIR TILGANG MÅ SELV SØRGE FOR Å VÆRE TILSTEDE INNTIL BEFARING HAR FUNNET STED. FRA RØRLEGGERFIRMAET HAR VI MOTTATT FØLGENDE ANSLAG OVER NÅR DE ENKELTE ETASJER VIL BLI GJENNOMGÅTT (AVVIK VIL KUNNE FOREKOMME):

U1 og U2 etg. Kl. 08.00 – 09.00

1 etg. Kl. 09.00 – 10.00

2 etg. Kl. 10.00 – 11.00

3 etg. Kl. 12.00 – 13.00

4 etg. Kl. 13.00 – 14.00

5 etg. Kl. 14.00 – 15.00

6/7 etg. Kl. 14.00 – 15.00

STYRET BER OM AT ALLE SOM IKKE HAR LEVERT NØKKEL TIL LEILIGHETEN SØRGER FOR Å VÆRE TILSTEDE I LEILIGHETEN MINST EN TIME FØR ANSLÅTT BEFARINGSTIDSPUNKT OG INNTIL BEFARING HAR FUNNET STED. 

Styret