Forekomst av veggdyr

Styret har mottatt varsel om forekomst av veggdyr i leilighet i CK30. Styret vil oppfordre beboerne om å være oppmerksom på eventuell forekomst av veggdyr i leiligheten. Styret minner om at det er den enkelte andelseier som har ansvaret for å holde egen bolig fri for insekter og skadedyr. Dette fremgår også uttrykkelig av borettslagets vedtekter:
§ 5-1(4) Andelseieren skal holde boligen fri for insekter og skadedyr.
Les mer om hvordan du oppdager og kan bekjempe veggdyr her:
Styret