Valg av styremedlemmer ved generalforsamling

Følgende verv er til valg ved årets generalforsamling:

1. Valg av 1 medlem til styret
2. Valg av 1 varamedlem til styret
3. Valg av valgkomite

Alle som i dag innehar nevnte verv, stiller til gjenvalg. På bakgrunn av omrokkeringer i styret for kort tid siden, i tillegg til drøfting rundt dagens situasjon i styret med styreleder, anser valgkomiteen et gjenvalg som den mest optimale løsningen.

Dersom du likevel ønsker å stille til valg, er du selvfølgelig velkommen til dette. Først anbefaler vi deg å sjekke at du oppfyller kravene iht. borettslagets vedtekter (§ 8-1 Styret).

Det er også en fordel om du setter deg inn i hva som skjer i borettslaget og hva du ønsker å bidra med. Deretter ber vi deg om å ta kontakt med valgkomite@ck30.com, slik at vi kan ta en prat om din bakgrunn og erfaringer, dine forventninger, osv. I tillegg kan vi svare på en del spørsmål rundt hva de forskjellige vervene innebærer. På denne måten får vi gjennomført et godt valg, med god informasjon og forberedelser.

Valgkomitéen er opptatt av å innstille på et styre som består av kompetente, pålitelige og engasjerte styremedlemmer, med evner som samlet sett dekker de behovene styret har for effektiv og grundig fremdrift. Et godt samarbeid mellom de ulike styremedlemmene er selvfølgelig også en svært viktig faktor.

Vennlig hilsen

Valgkomiteen v/Eirik Mo Wroldsen og Lise Gowens