LINK fastholder svarfrist for nabovarsel CK35 til Tirsdag 09. April

Styret har mottatt svar fra LINK Arkitektur om krav om utsatt frist til 03. Mai for merknader til søknaden deres vedrørende dispensasjon fra reguleringsplan i CK35.
 

LINK fastholder svarfrist kommende Tirsdag 9. April. Om du har merknader til søknaden og fortsatt ikke har sendt disse til LINK og PBE, vil vi oppfordre om å gjøre dette før den tid. Det er viktig at kommunen får kopi av merknaden. Se nyhetssak under for mer informasjon.

E-postkorrespondanse mellom styret og LINK Arkitektur kan leses her:

mailkorrespondanse link.pdf