Infoskriv til beboere i CK30

KJÆRE BEBOERE I CK30!

Etter noen utskiftninger i styret i løpet av 2018, så vil vi i styret informere om følgende saker som har vært oppe til diskusjon, saker som er vedtatt og annen informasjon som kan være av interesse.

Container: Styret har vedtatt å opprettholde rutinen om å bestille container til den første søndagen i hvert kvartal. Eksakt dato for container vil publiseres på borettslaget sin gruppe på facebook, samt på borettslagets hjemmeside.

Skrot i fellesarealer: Vaktmester håndterer skrot/-gjenstander og varsel om fjerning av dette vil heretter bli gitt i henhold til våre vedtatte husordensregler fremover. Å ha gjenstander liggende i fellesarealer er heller ikke tillatt i henhold til brannforskriftene og den nye rutinen på fjerning vil bidra til økt sikkerhet og trivsel for alle beboerne. Vaktmester vil fremover følge opp dette ukentlig, og gjensatte gjenstander vil merkes med varsel om fjerningsdato. Dersom gjenstanden ikke er fjernet innen fristen vil vaktmester besørge fjerning og beboer vil bli fakturert for kostnadene forbundet med fjerningen.

Internkontroll / HMS: Alle borettslag er pålagt å ha en rutine for internkontroll innenfor helse, miljø og sikkerhet. Det er styret som er ansvarlig for å sikre en tilfredsstillende internkontroll. Styre har derfor vedtatt å bestille HMS kontroll («bevar HMS») fra USBL, som hjelper oss med å få en systematisk oppfølging av dette.

Vedlikehold fasade mot CK28: Borettslaget er pålagt å utbedre skader på murvegg mot CK28. Styret er i kontakt med murerfirma for å få et prisanslag på kostnadene til utbedringen samt foreta en sikring av området inntil utbedring kan foretas.. Det må påregnes at stillas blir stående slik at utbedringsjobben kan utføres direkte i etterkant av kartleggings- og sikringsjobben.

Utbedring av platting på takterrasse: Styret har vedtatt å utsette utbedring av platting av takterrasse inntil man har fått ordentlig oversikt over andre utgifter til vedlikehold, spesielt kostnader forbundet med utbedring av murvegg mot CK28.

Service på ventilasjonsanlegg: Serviceintervall på ventilasjonsanlegg er halvårlig, men styret har ingen informasjon om at dette anlegget har blitt renset ordentlig siden 2006. På grunn av mye skit og sot fra ventilasjonsanlegg inn i leiligheter, så har styret innhentet tilbud om rensing som vil bli presentert for andelseierne på førstkommende generalforsamling i april (-nærmere informasjon om generalforsamling vil bli sendt ut på forhånd i god tid.).

Porttelefonsystem: Vi er i kontakt med leverandør for å få kartlagt årsaker til dårlig forbindelse ut mot visse leiligheter, og hva leverandøren kan bidra med for å forbedre funksjonaliteten. Mer informasjon kommer når vi får svar fra leverandør.

Renhold i fellesarealer: Det har vært klager fra beboere angående for dårlig renhold av fellesarealer fra vår leverandør. Styret vil derfor kontakte andre leverandører for å be om tilbud og vil deretter foreta en vurdering mht eventuelt skifte av leverandør.

Fjernvarmeanlegg: Styret har mottatt oppdatert oversikt fra Nore VVS som viser hvilke leiligheter som ble gjennomgått i fjor høst. Styret vil fremlegge saken på generalforsamlingen eventuelt med en anbefaling om ytterligere tiltak.