Utlysning av styrelederverv

Dessverre skal vår nåværende styreleder flytte til en annen by. I den forbindelse har borettslaget behov for ny styreleder. Valgkomiteen er i gang med å finne en god løsning på dette. Vi vil se på alle former for løsninger og ønsker derfor å komme i kontakt med potensielle kandidater i borettslaget til styreledervervet.

Etter valgkomiteen sin erfaring med styret og styreleders oppgaver i borettslaget, ønsker vi gjerne kandidater med følgende kvalifikasjoner:

  • Ref borettslagets vedtekter: 8 Styret og dets vedtak § 8-1 Styret – (4) Styrets leder, styremedlemmer, vara og deres nærstående skal være plettfrie i forhold til sine økonomiske så vel som ikke-økonomiske forpliktelser overfor borettslaget.
  • Minst grunnleggende forståelse for økonomi, budsjettering og regnskap
  • Erfaring med og grunnleggende forståelse for IT-systemer
  • God organisatorisk sans
  • Gode kommunikasjonsevner, samt godt skriftlig og muntlig språk
  • Evne til å lede andre mennesker

Styret i borettslaget har de siste årene hatt fokus på å lage nedskrevne prosesser, rutiner og gode avtaler med leverandører. Ny styreleder vil derfor relativt enkelt sette seg inn i borettslagets økonomi, prosesser og behov.

Oppgavene til en styreleder består av å organisere styremøter, delegere oppgaver, kontaktpunkt mot forretningsfører, samt noen oppgaver i forbindelse med drift utforutsette hendelser.

Ta kontakt med valgkomitéen dersom du har spørsmål, du er interessert i styreledervervet eller du har forslag/tips om andre i borettslaget som kan være gode kandidater. Valgkomitéen kontaktes på valgkomite@CK30.com. Merk at valgkomiteen skal ikke kontaktes privat, feks pr Messenger.

Styret kommer med mer informasjon om endringen.

Med vennlig hilsen
Valgkomiteen v/Eirik Olav Mo Wroldsen og Lise V. Gowens