Formell innkalling til generalforsamling er delt ut

Formell innkalling til generalforsamling er i dag fordelt i alle postkasser i borettslaget, samt sendt via postgang til andelseiere med annen bostedsadresse.

Dersom du opplever ikke å motta denne, ber vi deg sende en henvendelse til styret om dette.

Vi vil også benytte anledningen til å minne deg på å melde din interesse for styreverv. Vi har behov for kompetente, engasjerte mennesker til å sikre en fortsatt god drift av borettslaget vårt, ettersom de fleste i det nåværende styret går av.  Les mer om dette her.