Valg av nytt styre på generalforsamling

Valgkomiteen i CK30 ser etter motiverte kandidater for verv til styret og valgkomiteen.

Det ses etter kandidater som vil videreføre det gode arbeidet det nåværende styret har gjort de siste årene. Dette innebærer drift og vedlikehold av bygning og verdier, kontakt med forretningsfører og naboer, akutt og forebyggende arbeid, informasjonsdeling (blant annet på facebook og hjemmesiden) mm.

Personer til de forskjellige vervene velges av generalforsamlingen. Valgkomiteen jobber i forkant med å finne gode kandidater og vil i sin innstilling til Generalforsamlingen legge vekt på både enkeltperson, men også det nye styrets sammensetning.

Hvis du er interessert i å stille til valg, eller ønsker mer informasjon om hva det innebærer å sitte i styret/være med i valgkomiteen, kan du sende en mail til styret@ck30.com, så snart som mulig. Valgkomiteen vil da kontakte deg.

Følgende verv er til valg:

Styreleder – Velges for 2 år
Styremedlem – Velges for 2 år
Styremedlem – Velges for 1. år
Styremedlem – Velges for 1. år
Varamedlem – Velges for 1. år

Medlem i valgkomiteen – Velges for 1. år
Medlem i valgkomiteen – Velges for 1. år

MVH valgkomitèen