Stopp i bestillinger av postkasseskilt

Det ble rundt juletider bestilt nytt postkasseanlegg til CK30. Det nærmer seg etter hvert levering av dette og vi stopper derfor all postkasseskilt-bestilling inntil videre. Etter at nytt postkasseanlegg er montert opp vil det igjen bli mulig å bestille postkasseskilt.