Informasjon om Generalforsamling 2018

Generalforsamlingen er øverste myndighet i borettslaget. Ordinær generalforsamling skal avholdes innen seks måneder etter utgangen av hvert regnskapsår. Generalforsamlingen innkalles av styret, og samtlige andelseiere har møte- og stemmerett.

Dato: 08.05.2018
Sted: Fellesrommet i 8. etasje, Christian Krohgs gate 30

Det påpekes at brevet som er sendt ut til alle beboere (med samme informasjon som i dette innlegget) er et varsel om tidspunkt for GF, og at den formelle innkallingen vil komme på et senere tidspunkt.

 På generalforsamlingen skal det velges en styreleder, tre styremedlemmer og ett varamedlem. Valgkomiteen står for selve valget. Dersom du ønsker å stille til valg på generalforsamlingen er det fint om du tar kontakt med styret på styret@ck30.com, så vil styret videreformidle dette til valgkomiteen.

Andelseiere har anledning til å melde inn saker som de ønsker at skal tas opp på generalforsamlingen. For at styret skal få mulighet til å gå gjennom sakene, samt få det med i innkallingen til generalforsamlingen, ber vi om at saker som ønskes meldt inn skal være styret i hende per e-post senest fredag 20. april 2018