Avdekket feil på dørcallinganlegget

Etter at vi meldte i fra til vår leverandør av dørcallinganlegget at vi blant annet ikke ser flere av beboerne på ringetablået samt at enkelte beboere opplever problemer med å få anlegget til å fungere, har vi funnet ut at vi har fått levert feil type sentral til dørcallinganlegget.

Sentralen vi har fått rommer kun 100 oppføringer, mens den vi bestilte rommer 1000 oppføringer. Dette er årsaken til at enkelte beboere ikke dukker opp når man blar mellom oppføringene, og også årsaken til at enkelte beboere ikke blir ringt opp når besøkende ringer på hos dem.

Vi venter nå på å få riktig type sentral intallert og vil oppdatere nettsidene våre med ny post når dette er på plass.